A Diósgyőri vár a Miskolc Csoport tagja
Itt van most

Itt van most

Szabályzatok

 
POSZTOLJ ÉS NYERJ!
 
Házirend
 
Esőszabályzat
 
Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Tisztelt Érintett!
Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a társaságunk általi adatkezelés egyes jellemzőiről.

 1. Az adatkezelő személye: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. [székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A; telefon: +36 46 412 508; e-mail: titkarsag@ifihazmiskolc.hu, cégjegyzékszám: 05-09-023694; adószám: 23834936-2-05 (továbbiakban: Kulturális Központ vagy adatkezelő)]
 2. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: e-mail cím: adatvedelem@bdolegal.hu, telefonszám: +36 1 235 30 10, cím: BDO Legal, 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.
 3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 4. Amennyiben az adatkezelés Honlapjainkon (http://www.ifihazmiskolc.hu/ vagy http://muhamiskolc.hu/) keresztül valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot. A honlapon alkalmazott sütikkel összefüggő adatkezelés kapcsán kiegészítő információkat olvashat az online felületekkel kapcsolatos adatkezelésekről szóló tájékoztatóban.
 5. Az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:
 1. ONLINE JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A jegy.hu rendszeren keresztül történt jegyvásárlás esetén az adatkezelő a jegy.hu üzemeltetője, az Interticket Kft. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót itt olvashatja: https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-tajekoztato. Az Intertiecket Kft. továbbítja az Operafesztivál részére a jegyvásárló adatait a következő célokból: A megvásárolt belépőjegyhez kapcsolódóan a megváltott jegy és a rendezvényen való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése, a jegy érvényességének ellenőrzése, az előadás esetleges elmaradása esetén az érintett értesítése, panaszok kezelése. Megőrzési idő: a jegyvásárlási tranzakcióval érintett előadást követő 15 nap. Amennyiben az érintett a jegyvásárlási tranzakcióval vagy a beléptetéssel kapcsolatban jogvitát kezdeményez, az adatokat az adatkezelő a jogvita jogerős lezárásáig őrzik meg.

 1. SZEMÉLYES, ILLETVE EMAILES MEGRENDELÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
ÉrintettekAzok a személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett rendezvényekre személyesen, a Miskolci Művészetek Háza jegypénztárában, vagy e-mailes előrendelés útján vásárolnak jegyet.
Adatkezelés céljaA megvásárolt belépőjegyhez kapcsolódóan a megváltott jegy és a rendezvényen való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése, a jegy érvényességének ellenőrzése, az előadás esetleges elmaradása esetén az érintett értesítése, panaszok kezelése
Kezelt adatok köreNév *
E-mail cím (a jegy elektronikus úton történő megrendelése esetén)
Telefonszám
Szállítási cím (házhoz szállítás igénylése esetén)
A vásárlási tranzakció száma és időpontja
A megvásárolt jegyek száma és értéke
Adatkezelés jogalapjaSzerződés teljesítése
AdatfeldolgozóAz adatfeldolgozó személye – e-mailes megrendelés esetén – az Interticket Kft. (1139 Budapest, Váci út 99; cjsz.: 01-09-736766).
Az adatkezelés időtartamaA jegyvásárlási tranzakcióval érintett előadást követő 15 nap. Amennyiben az érintett a jegyvásárlási tranzakcióval vagy a beléptetéssel kapcsolatban jogvitát kezdeményez, az adatokat az adatkezelő a jogvita jogerős lezárásáig őrzik meg.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeA *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

 1. A JEGYVÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
ÉrintettekAzok a személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett rendezvényekre történő jegyvásárlással kapcsolatban számlát igényelnek
Adatkezelés céljaA megvásárolt belépőjegyhez kapcsolódóan igényelt számla kiállításához szükséges adatok kezelése.
Kezelt adatok köreNév *
Számla kiállításához megadott számlázási név és adószám (amennyiben a jegyvásárló ezt külön megadja)
A tranzakció száma, dátuma és időpontja
A bizonylat tartalma
Adatkezelés jogalapjaJogszabályi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés időtartamaA számla igénylésével kapcsolatban megadott adatokat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatkezelő 8 évig őrzi meg.
EgyébAz online felületen történt jegyvásárláshoz kapcsolódó számlaigénylés esetén az Interticket Kft minősül adatkezelőnek (1139 Budapest, Váci út 99; cjsz.: 01-09-736766). A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót lásd itt: https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-tajekoztato.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeA *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

 1. TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ FELEK ADATAINAK KEZELÉSE
ÉrintettekAz adatkezelővel szerződő természetes személyek
Adatkezelés célja
 • Az adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése
 • Adózási iratok és számviteli bizonylatokra vonatkozó, jogszabályban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése
 • Igényérvényesítés, jogvita esetén a szerződéses jogviszony tartalmának bizonyíthatósága
 • Megkeresés az érintett által igénybe vett szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatások ajánlása (közvetlen üzletszerzés) céljából, amennyiben az érintett a megkeresés ellen nem tiltakozik
Kezelt adatok köreSzerződésben rögzített és a teljesítéshez szükséges személyes adatok, jellemzően: név, cím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel, adószám, elérhetőségi adatok
Adatkezelés jogalapja
 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása körében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése
 • A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
 • A közvetlen üzletszerzési célú megkeresések tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli, és nem fogja ebből a célból felhasználni.
Az adatkezelés időtartama
 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Szerződés, megrendelések és számlák: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
 • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az Érintett tiltakozásáig tart.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeAz azonosításához szükséges személyes adatok, valamint az adózással kapcsolatos azonosító számának megadása a szerződés megkötésének előfeltétele és jogszabály szerint kötelesek vagyunk azokat kezelni, így, adatai megadása nélkül nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

 

 1. AZ ADATKEZELŐVEL SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE
ÉrintettekAz adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, akik a szerződés teljesítésében kapcsolattartóként vesznek részt
Adatkezelés célja
 • A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az adatkezelő ismerje.
 • A vállalkozást, mint a reklám címzettjét megszólító közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, amennyiben az érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik.
Kezelt adatok köreNév, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
Az adatok forrásaKözvetlenül az érintett vagy az adatkezelővel szerződő vállalkozás
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése (i) harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása, illetve (ii) közvetlen üzletszerzés üzleti tárgyú (nem a természetes személy címzettnek szóló) ajánlatok vagy reklám kapcsán (a GDPR (47) preambulumbekezdése). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli, és nem fogja ebből a célból felhasználni.
Az adatkezelés időtartama
 • A kapcsolattartó adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Szerződés, megrendelések és számlák, amennyiben ezeken az érintett adata szerepel: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
 • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az érintett tiltakozásáig tart.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeÖn alapvetően nem köteles személyes adatait megadni részünkre. Amennyiben Ön kapcsolattartó, adatainak kezelése nélkül a szerződés teljesítése akadályokba ütközhet, ami a szerződés felmondását is maga után vonhatja.

 

 1. RENDEZVÉNYEKEN KÉPMÁS / HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA
ÉrintettekAz adatkezelő vagy az adatkezelő által meghívott sajtóorgánumok által a rendezvényein készített fényképeken és esetleges videofelvételeken szereplő személyek.
Adatkezelés célja
 • Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, marketing kommunikációs célok
 • Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről
 • Sajtó tájékoztatása, sajtó általi felhasználás
Kezelt adatok köreKépmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.
Adatkezelés jogalapjaFelhívjuk az eseményekre, előadásokra látogatók figyelmét, hogy a Kulturális Központ szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényeken résztvevő személyek hozzájárulnak a rendezvényen fényképek, videofelvételek és hangfelvételek készítéséhez a Kulturális Központ és/vagy különböző sajtóorgánumok által, hozzájárulnak továbbá ezek nyilvánosságra hozatalhoz, illetve sajtó részére történő továbbításhoz, felhasználásához.
Ennek megfelelően a felvételekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

 • Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg.
 • Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.
Az adatkezelés időtartamaAz adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeÖn nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Ez esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken nem vehet részt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a más elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen tiltakozzon, vagy annak a törlését kérje az adatkezelőtől.
AdattovábbításA felvételek továbbításra kerülhetnek a sajtó képviselői részére. Az egyes sajtóorgánumok a felvételeket felhasználhatják tömegtájékoztatás céljából a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy mely esemény felvételei mely sajtóorgánum részére kerültek továbbításra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes rendezvényeken adott esetben a sajtó képviselői közvetlenül is készíthetnek fénykép- és videofelvételt, hangfelvételeket.

 

 1. BÉRLETVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
ÉrintettekAz adatkezelő által szervezett, több eseményből álló rendezvényekre bérletet váltó személyek
Adatkezelés céljaA bérlet megváltása során az adatkezelő által vállalt szolgáltatások teljesíthetőségének biztosítása.
Kezelt adatok köre
 • Név, lakcím (adatkezelés célja: jelentkező azonosítása, számla megfelelő kitöltése)
 • Telefonszám, e-mail cím (adatkezelés célja: kapcsolattartás)
Adatkezelés jogalapja
 • Név és lakcím esetében: jogszabályi kötelezettség teljesítése (a számla kiállítása érdekében)
 • Telefonszám, e-mail cím: A jelentkező hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, ha a kapcsolattartás céljából történő adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy az adott rendezvénnyel kapcsolatban nem áll módunkban kapcsolatot tartani Önnel. Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.

16 évesnél fiatalabb regisztrálók esetében mindenképp a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása szükséges az adatkezeléshez (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).

Az adatkezelés időtartama
 • A számlázáshoz szükséges adatokat az adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzi.
 • A kapcsolattartási adatokat az adatkezelő a bérlettel látogatható rendezvénysorozat végéig őrzi meg.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeAz adatok megadására Ön nem köteles. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén azonban nem tudjuk a bérlettel biztosított szolgáltatást nyújtani.

 

 1. HÍRLEVÉLKÜLDÉS
ÉrintettekA Kulturális Központ hírlevelére feliratkozó személyek.
Adatkezelés céljaTájékoztatás a Kulturális Központ programjairól és rendezvényeiről, valamint a Kulturális Központon keresztül, illetve a Kulturális Központban egyéb szervezetek által kínált programokról
Kezelt adatok köreKapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, elektronikus levelezési cím)
Adatkezelés jogalapjaAz érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartamaA hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonására az adatkezelő fenti elektronikus elérhetőségére küldött levéllel, vagy a 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. címre küldött, leiratkozás kérő levéllel van lehetőség
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeÖn nem köteles az adatait megadni, azonban csak az adatok megadásával, valamint hozzájárulásával van lehetőségünk tájékoztatást adni
AdatfeldolgozóMiskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3; adatkezelési tevékenység: az adatkezelő rendszeréről informatikai biztonsági mentések készítése)

 

 1. ÉLET- ÉS VAGYONVÉDELMI CÉLÚ KAMERÁS MEGFIGYELÉS
ÉrintettekA Kulturális Központ munkavállalói és azok a személyek, akik a Kulturális Központ kamerával megfigyelt helyiségeibe belépnek.
Adatkezelés célja
 1. a vagyonbiztonság, lopások megelőzése, valamint
 2. az élet, testi épség és egészség védelme
Kezelt adatok köreKépmás, arckép, megfigyelt magatartás
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.
Az 1. esetben a jogos érdek megnevezése: vagyonvédelem- a lopások megakadályozásához és megelőzéséhez fűződő jogos érdek).
A 2. esetben a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása
Alkalmazottak esetén a jogos érdek megnevezése: a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzése (Mt. 11/A. § (1) bekezdés)
Az adatkezelés időtartamaFelhasználás hiányában a felvétel készítését követő 3 munkanap.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeAz adatkezelő helyiségeibe belépő személyek esetében az adatszolgáltatás kötelező jellegű.
A Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd a kameraszabályzatban.
 1. A Déryné házban történő szállásfoglalkozással kapcsolatos adatkezelés
ÉrintettekA Kulturális Központ által üzemeltetett Déryné házban megszálló vendégek
Adatkezelés céljaSzálláshely nyújtása az azt igénybe venni kívánó vendégek részére, valamint az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok összegyűjtése
Kezelt adatok köreNév, lakcím, személyiigazolvány-szám, gépkocsi rendszáma, állampolgárság, tartózkodás célja, választott fizetési mód, aláírás
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az érintettel létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Az adatkezelés időtartamaTekintettel arra, hogy a bejelentkezési lap számviteli elszámolás alapját képezi, az adatkezelő azt a kitöltést követő 8. év végéig őrzi meg.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeA szállásfoglaló személyek esetében az adatszolgáltatás kötelező jellegű.
 1. Tematikus csoportos foglalkozásokkal kapcsolatos adatkezelés
ÉrintettekAz Adatkezelő által szervezett csoportos foglalkozásokon részt vevő személyek.
Adatkezelés céljaA rendezvényen történt részvétel igazolása, a részvételi díj elszámolásával kapcsolatos kérdések rendezése.
Amennyiben a rendezvény költségvetési vagy európai uniós támogatási forrásból valósul meg, a támogatás felhasználásával történő elszámolás biztosítása.
Kezelt adatok köreNév, aláírás, pályázati forrásból megvalósított rendezvények esetén az elszámoláshoz szükséges fénykép is.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], 16 évesnél fiatalabb kiskorú érintet esetén a törvényes képviselő hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartamaA nem pályázati forrásból szervezett foglalkozásokhoz kapcsolódóan gyűjtött adatokat az adatkezelő a tárgyév végén megsemmisíti.
A pályázati forrásból finanszírozott rendezvényekkel kapcsolatban kezelt adatok megőrzési ideje az adott programot finanszírozó pályázatot lezáró beszámoló benyújtását követő öt év.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeA rendezvényeken résztvevő személyek esetében az adatszolgáltatás kötelező jellegű.
 1. Hűségprogramban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés
ÉrintettekAz Adatkezelő által nyújtott hűségprogramban részt vevő személyek.
Adatkezelés céljaAz adatkezelő által nyújtott hűségkártya-programban történő részvétel biztosítása, a hűségprogram keretében nyújtott vásárló kedvezményeknek az érintett rendelkezésére bocsátása.
Kezelt adatok köreteljes név (vezetéknév, keresztnév), születési év, lakcím, e-mail cím, telefonszám és válaszok a feltett kérdésekre, kedvelt műfajok
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az érintettel létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Az adatkezelés időtartamaAz adatkezelő az adatokat az érintettnek a hűségprogramból történő kilépési igényének bejelentéséig kezeli.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellegeA hűségprogramban történő részvétel esetén az adatszolgáltatás kötelező jellegű. Amennyiben az érintett nem bocsátja az adatkezelő rendelkezésére az adatokat, az adatkezelő nem tudja biztosítani az érintett részvételét a hűségkártya-programban.

 

 1. Adattovábbítással kapcsolatos információk

Az adatkezelő nem tervezi az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba továbbítani. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek továbbíthatja, kizárólag az érintettel, vagy a cégével kötött szerződés teljesítése érdekében. Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.

 1. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.
A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)   ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b)   ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.
Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.
Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. Igények kivizsgálása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
Hatályos: 2019.10.07.-től visszavonásig
Tisztelettel:
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.